telenamic_tekst

Klantenservice: Hoe werkt het?

4G Disclaimer

Gebruik van de U-SIM van het Telecommunicatiebedrijf Suriname, Telesur betekent dat u de Algemene Voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt, tenzij elders uitdrukkelijk anders is bepaald. Telesur behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen en/of veranderingen aan te brengen aan deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het 4G-product daar waar deze wordt aangeboden.

Telesur sluit alle verantwoordelijkheden uit en is niet aansprakelijk voor enige materiële of immateriële schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, indirecte of gevolgschade, in verband met of die voortvloeit uit of:
1. het gebruik van toestellen die zijn ‘ ontlocked’en of toestellen waar er op de software  een ‘jailbreak’ door de klant is uitgevoerd
2. het gebruik van toestellen die niet door Telesur zijn verkocht.

Telesur stelt al hetgeen redelijkerwijs mogelijk is in het werk om een  hoge dekkingskwaliteit te geven, doch  kan hiervoor geen garantie geven. De dekkingsinformatie is indicatief en daaraan kunnen geen rechten worden verleend. Afhankelijk van het soort gebouw waarin en de locatie waar u zich bevindt, alsook het mobiele toestel waar gebruik van wordt gemaakt, kan de dekkingskwaliteit afwijken. 

Bekijk ook

 
     BTW Certificaat
Contact Ons
Contact Ons
Een verzoek, vraag, suggestie of klacht?

Laat het ons weten via onderstaand contactformulier.

service form