Rectificatie op persbericht nov 2021

03-04-2023

 

PERSBERICHT

 

In opdracht van de rechter in het Eerste Kanton, zoals bij vonnis van 06 februari 2023 gewezen en aan Telesur’s gemachtigde betekend is op 08 maart 2023, wordt hierbij ons persbericht, gedateerd 1 november 2021, gerectificeerd, aangezien door dit persbericht de samenleving van onvolledige informatie is voorzien m.b.t. de door Telesur gehanteerde koersen in het jaar 2021.

In voormeld persbericht is in de eerste alinea abusievelijk een koers genoemd van SRD 12,50 voor de meeste diensten van Telesur. Echter had moeten staan: “dat Telesur - op aangeven van de Staat - zijn USD-tarieven naar beneden heeft bijgesteld aan de hand van de koers van SRD 12,50 en bij de vaststelling van de kosten in verband met het verbruik (der diensten) gewerkt met de omrekeningsfactor van SRD 14,29, e.e.a. tot 01 november 2021”.

Dit heeft echter onder geen beding geleid tot de benadeling der Telesur klanten.

Naar aanleiding hiervan biedt Telesur zijn verontschuldigingen aan het publiek, voor eventueel ongerief welke door voornoemde omissie zou zijn ontstaan.

 

Corporate Communication

30 maart 2023 

 
     BTW Certificaat
Contact Ons
Contact Ons
Een verzoek, vraag, suggestie of klacht?

Laat het ons weten via onderstaand contactformulier.

service form